Day 1 V Mware logo Social Card 1200x628 Dark 72ppi

Virtuele turbulentie door mega-acquisitie

De voorbije maanden is er heel wat te doen geweest rond de overname van VMware door Broadcom. Na een lange periode van onduidelijkheid, wordt er eindelijk klare wijn geschonken:

  • Broadcom wil inzetten op een sterk vereenvoudigd portfolio. Bijgevolg wordt het aantal producten drastisch gereduceerd.
  • Het Perpetual license model (met jaarlijkse maintenance) wordt vervangen door een subscription model, per core (in plaats van per CPU).

Portfolio

Er blijven 4 producten over, waarbij de vCenter server telkens mee in de licentie vervat zit:

  • Essentials Plus (1 subscription, voor maximum van 96 cores)
  • Standard (subscription per core, met een minimum van 16 cores per CPU)
  • vSphere Foundation (subscription per core, met een minimum van 16 cores per CPU)
  • Cloud Foundation (subscription per core, met een minimum van 16 cores per CPU)

Onderstaande tabel geeft u een high level overzicht van deze verschillende producten:

Een gedetailleerd overzicht van de features per product lijn kunt u terugvinden op vSphere Product Line Comparison.

Het is belangrijk om mee te geven dat dit betekent dat vSphere Essentials, alsook de free ESXi, niet langer aangeboden worden. U kan overstappen op andere subscription licentie of de huidige versies verder gebruiken zonder support & upgrades.

Subscription

Al deze producten worden aangeboden via een subscription per core. In de subscription zit telkens ook Production Support (24*7) inbegrepen.

De omschakeling naar het subscription model heeft voor de meeste klanten een stijging van de kosten tot gevolg. Voor een klant met een VMware Essentials Plus kunnen de jaarlijkse kosten stijgen met een factor 3 tot 4.

We kunnen de impact hiervan enigszins beperken door op vervaldatum in te stappen op een prepaid subscription voor 3 of 5 jaar met kortingen tot 30%.

Concreet

Al onze klanten kochten de 'klassieke' perpetual vmWare licenties en betaalden jaarlijks een 'maintenance fee'. Deze fee gaf u het recht te kunnen upgraden naar de nieuwste versie van vmWare en op directe ondersteuning van VMware bij problemen.

Wat zijn uw opties op de jaarlijkse renewaldatum:

  • De klanten die willen blijven genieten van bovenstaande voordelen zullen moeten overstappen naar het nieuwe subscription model. We bekijken samen met u wat de meest interessante oplossing is voor de omschakeling.
  • Klanten die niet wensen over te stappen, kunnen uiteraard gebruik blijven maken van hun huidige VMware licentie. Het recht om nieuwe versies & updates te installeren en het recht op support bij problemen komt echter te vervallen. We raden deze optie niet aan, gezien het essentiële belang dat VMware speelt bij het uitbouwen van uw server- en/of datacenteromgeving.

Het zijn turbulente tijden bij VMware/Broadcom. We blijven echter overtuigd van de technische kwaliteit van het VMware virtualisatieplatform en het uitgebreide ecosysteem rond vmWare blijft tot op heden een grote meerwaarde.

We volgen de evoluties bij VMware én de andere virtualisatieplatformen nabij op om u zo steeds de beste oplossingen voor te kunnen stellen.

 

Contacteer ons gerust voor meer informatie.